Akabe

Leeftijd: 
Alle leeftijden

Akabe staat voor de werking met kinderen en jongeren met een handicap binnen scouting. Dit kan zowel in aparte groepen, takken zijn of in een gemengde werking. Het doel van Akabe is inclusie (Elk persoon, ongeacht zijn beperkingen, moet de kansen en mogelijkheden krijgen om deel uit te maken van de samenleving.). Verschillen zien we als een plus. Scouting is nagenoeg de enige jeugdbeweging met een aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap. Akabe wil zeggen: "Anders KAn BEst".

Onze groep heeft géén akabetak omdat er in Pijpelheide al een fantastische akabegroep is! Namelijk Akabe Albatros .